کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اس‍ت‍وارت‌، ب‍اب‍ارا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طی‍ف‌س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ادون‌ ق‍رم‍ز
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وارت‌، ب‍اب‍ارا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
   
   
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طیف سنجی مادون قرمز، اصول و کاربردها
استوارت ، بابارا ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭ط۸۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک