کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Anxiety
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Interviewer's gender
Sedatives
Anxiety
Bilingual
Problem solving
Foreign language anxiety
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‍ک‍ان‍ل‍وی‌ م‍ی‍لان‌، اک‍ب‍ر
Marandi, Hengameh
آق‍ای‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
Mohamadi, Forouhar
اوج‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
م‍ح‍م‍ودی‌، ل‍ی‍م‍و
Nozad, Sanaz
Ghanbarpour, Zeinab
Bashiri, Maryam
Malamed, Stanley F.,1944-
س‍ل‍طان‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌
ح‍س‍ن‌ پ‍ور، ال‍ن‍از
Ghased Rezaei, Solmaz
Tahouri, farzaneh
Sokhandan, Fahimeh
ب‍ن‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌
Mosby
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
   
   
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Sedation
Malamed, Stanley F.,1944- ؛  St. Louis Mosby   ، 1989
شماره راهنما: ‭RM‬,‭325‬,‭.S44M35‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه لاتین
 
 
English for Life purposes: A comparative analysis of social withdrawal levels among High students with and without language learning experience
Ghased Rezaei, Solmaz ؛  Faculty of Literature & Humanities 2017
شماره راهنما: PE,113,2017
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات حاد و مزمن تجویز دهانی متیل فنیدی (ریتالین )در موش های نوجوان و بالغ نر بر روی حافظه فضایی ، اضطراب و افسردگی ، اثرات قطع مصرف و تاثیر مصرف مزمن روی نوروژنز هیپوکمپی و هورمون های جنسی .
بنی حبیب ، نفیسه ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۴،LQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان مبتنی بر حل مسئله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه
سلطانی ، سکینه ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۶،FB
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه خودکارآمدی ریاضی ، اضطراب ریاضی و نگرش ریاضی با نمره آمار دانشجویان علوم تربیتی و ریاضی دانشگاه ارومیه سال تحصیلی ۹۰-۹۱
محمودی ، لیمو ؛  دانشگاه ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۹۱،BL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی و مهارت های حافظه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی ۹۰-۹۱
حسن پور، الناز ؛  دانشگاه ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۹۲،BL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سیمای زن در آثار شهرنوش پارسی پور
اوجی ، ناهید ؛  دانشگاه ارومیه :مرکز آموزشهای نیمه حضوری ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۲۹،RIP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و الگوهای سرشت و منش (مدل زیستی -عصبی کلونینجر با اضطراب حالت صفت )
شیخکانلوی میلان ، اکبر ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۲،FB
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه خودپنداره ریاضی ، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهر رشت سال تحصیلی 39 -29
آقایی ، سمیه ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، تابستان ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۶۹،BL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه لاتین
 
 
Multilingualism and reading anxiety: evidence from trilingual, Bilingual, and Monolingual EFL learners
Sokhandan, Fahimeh ؛  Faculty of literature and Humanities 2012
شماره راهنما: PE,100,2012
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه لاتین
 
 
Role of problem solving ability and language learning anxiety in task performance of bilinguals and trilinguals
Bashiri, Maryam ؛  Faculty of literature & Humanities 2014
شماره راهنما: PE,50,2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه لاتین
 
 
EFL Learners' anxiety level and their beliefs about corrective feedback in oral communication classes
Ghanbarpour, Zeinab ؛  Faculty osf Literature & Humanities 2015
شماره راهنما: PE,61,2015
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه لاتین
 
 
Interviewer's gender and topic in oral exams: their relationship with EFL learner's anxiety level, preferences and performance
Nozad, Sanaz ؛  Faculty of Literature & Humanities 2011
شماره راهنما: PE,79,2011
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه لاتین
 
 
Effect of task complexity on learner Interaction: The Role of anxiety and proficiency level
Marandi, Hengameh ؛  Faculty of Literature & Humanities 2014
شماره راهنما: PE,133,2014
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه لاتین
 
 
Krashen's affective filter hypothesis explored among learners with diverse linguistic bacgrounds
Tahouri, farzaneh ؛  Faculty of Literature & Humanities 2013
شماره راهنما: PE,136,2013
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه لاتین
 
 
From EFL Classroom into the Mainstream: A Socioculture investigation of speaking anxiety among Female EFL learners
Mohamadi, Forouhar ؛  Faculty of Literature and Humanities 2010
شماره راهنما: PE,178,2010
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک