کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ارج‍م‍ن‍د، ف‍رزی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Voltammetry
 
پدیدآور:
ارج‍م‍ن‍د، ف‍رزی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی برخی روشهای کمومتری برای اندازه گیری مخلوطهای چندتایی
ارجمند، فرزین ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶، ۲۹۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک