کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍زددوس‍ت‌دار، ب‍ه‍زاد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍روئ‍ی‍ده‍ا در م‍وش‌ رات‌
 
پدیدآور:
ای‍زددوس‍ت‌دار، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر مداخله ای عوامل استرسزا( افدرین )و استروئیدها ( هورمونهای تولید مثلی )در موش رات
ایزددوست دار، بهزاد ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۱،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک