کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رگ‌ س‍وس‍ک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رگ‌ س‍وس‍ک‍ان‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌ت‍ذرج‍ی‌، زه‍را
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ترکیبات بازدارنده سنتز کتین بر روی تخم و سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی )eadilemosyrhC :.:loc( )yas( ataenilmeced asratnoitpeL
شیبانی تذرجی ، زهرا ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۱۴۴،LQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک