کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ری‌ ه‍ال‍وم‍ت‍ان‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ری‌ ه‍ال‍وم‍ت‍ان‍ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌، م‍راد
 
ناشر:
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌- م‍رک‍ز آم‍وزش‍ه‍ای‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ح‍ض‍وری‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی تاثیرات میزان تری هالومتانها در مدیریت بهداشتی استخرهای سرپوشیده شهرستان ارومیه
خلیل زاده ، مراد ؛  ارومیه تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرکز آموزشهای نیمه حضوری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵۷۸،VG
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک