کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ی‍دری‌، م‍ه‍رداد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍وس‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، م‍ه‍رداد
ف‍ی‍ض‌ ال‍ه‌ زاده‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد و م‍دی‍ری‍ت‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی سرولوژیک وضعیت آلودگی به توکسوپلاسماگوندی در گوسفندان منطقه ارومیه به روش ASILE
حیدری ، مهرداد ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۲،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر توسعه مالی ، تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه
فیض اله زاده ، مهرداد ؛  ارومیه اقتصاد و مدیریت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۶۴،BH
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک