کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رن‍ج‍ب‍ر ی‍اری‌ ن‍ژاد، م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
رن‍ج‍ب‍ر ی‍اری‌ ن‍ژاد، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی هیدروژئولوژی و هیدروژئوشیمی آبخوان دشت نقده
رنجبر یاری نژاد، مریم ؛  دانشگاه ارومیه علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۵۲،EQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک