کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍وری‌، راض‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
س‍وری‌، راض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
همجوشی سرد
سوری ، راضیه ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۸۶،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک