کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ارچ‍ه‍ای‌ ن‍م‍ات‍وف‍اگ‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ارچ‍ه‍ای‌ ن‍م‍ات‍وف‍اگ‍وس‌
 
پدیدآور:
ک‍اب‍ان‍ی‌، ل‍ق‍م‍ان‌
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
جداسازی قارچهای نماتوفاگوس از مدفوع گوسفند
کابانی ، لقمان ؛  دامپزشکی   ،
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۲۰۷،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک