کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دزاده‌ف‍رد، اص‍لان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍پ‍ور م‍اه‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دزاده‌ف‍رد، اص‍لان‌
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آلودگی انواع کپور ماهیان پرورشی کارگاههای اطراف شهرستان ارومیه به نوزاد دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم
محمدزاده فرد، اصلان ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۱۳۷۸، ۲۷۰،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک