کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روش‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ش‍ک‍س‍ت‌ م‍رزی‌
ل‍پ‍ت‍وس‍پ‍ی‍روزه‍ا
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍رادی‌، زان‍ی‍ار
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ع‍ل‍وم‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیلی براپیدمیولوژی بیماری لپتوسپیروز در گاوان استان آذربایجان غربی
مرادی ، محمدعلی ؛  دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۳۷۹، ۸۹۸،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تفسیر و مقایسه مقاطع سرعت لرزه ای توسط روش توموگرافی و MRG برای مدل های دو لایه ای
مرادی ، زانیار ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۳۵،EQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک