کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍م‍ای‍ون‍ف‍ر، ن‍غ‍م‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرت‍م‍ی‍ا اروم‍ی‍ان‍ا
 
پدیدآور:
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍ر، ن‍غ‍م‍ه‌
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه سمیت حاد و مزمن حاصل از سموم آزول در آرتمیا ارومیانا
همایونفر، نغمه ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۷۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک