کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍وش‍ی‍اری‌، ع‍ارف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍داب‌
ام‍ن‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ن‍اق‍ص‌ در س‍گ‌
 
پدیدآور:
ه‍وش‍ی‍اری‌، ع‍ارف‌
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات برداشت پرده چادرینه بر روی پروفیل هماتوبیوشیمیایی در سگ
هوشیاری ، عارف ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۶۹،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات عصاره آبی گیاه سداب روی تغییرات هیستوموفومتریک و هیستوشیمی بافت تخمدان ، تغییرات فوق ریزبینی تخمک و بلوغ و توان باروری آزمایشگاهی در موش
هوشیاری ، عارف ؛  ارومیه دامپزشکی   ، ۱۳۹۳-۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۴۸۳،FS
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک