کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ورم‍زی‍اری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ل‌
 
پدیدآور:
ورم‍زی‍اری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سل در سگهای ارجاعی به کلینیک دانشکده دامپزشکی ارومیه
ورمزیاری ، حمیدرضا ؛  دامپزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۲۴۳،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک