کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ل‌ ع‍وام‍ل‌
 
پدیدآور:
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، س‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
ک‍ش‍اورزی‌
 
   
   
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر نگرش به ریسک بر بهره وری مزارع گندم (مطالعه موردی :شهرستان مشهد)
کوهستانی ، سینا ؛  دانشگاه ارومیه کشاورزی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۴،DH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک