کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Anxiety
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Interviewer's gender
Sedatives
Anxiety
Bilingual
Problem solving
Cognitive-behavioral therapy
Foreign language anxiety
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‍ک‍ان‍ل‍وی‌ م‍ی‍لان‌، اک‍ب‍ر
Marandi, Hengameh
آق‍ای‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
Mohamadi, Forouhar
اوج‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د
م‍ح‍م‍ودی‌، ل‍ی‍م‍و
Nozad, Sanaz
ام‍ام‌، ی‍وس‍ف‌
Ghanbarpour, Zeinab
Bashiri, Maryam
Malamed, Stanley F.,1944-
س‍ل‍طان‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌
Dadashi, Mehdi
ح‍س‍ن‌ پ‍ور، ال‍ن‍از
Ghased Rezaei, Solmaz
ح‍ج‍ازی‌، زه‍را
Tahouri, farzaneh
Sokhandan, Fahimeh
ب‍ن‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌
Mosby
ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
   
   
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Sedation
Malamed, Stanley F.,1944- ؛  St. Louis Mosby   ، 1989
شماره راهنما: ‭RM‬,‭325‬,‭.S44M35‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه لاتین
 
 
English for Life purposes: A comparative analysis of social withdrawal levels among High students with and without language learning experience
Ghased Rezaei, Solmaz ؛  Faculty of Literature & Humanities 2017=1395
شماره راهنما: PE,113,2017
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات حاد و مزمن تجویز دهانی متیل فنیدی (ریتالین )در موش های نوجوان و بالغ نر بر روی حافظه فضایی ، اضطراب و افسردگی ، اثرات قطع مصرف و تاثیر مصرف مزمن روی نوروژنز هیپوکمپی و هورمون های جنسی .
بنی حبیب ، نفیسه ؛  ارومیه علوم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۴،LQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان مبتنی بر حل مسئله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه
سلطانی ، سکینه ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۶،FB
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه خودکارآمدی ریاضی ، اضطراب ریاضی و نگرش ریاضی با نمره آمار دانشجویان علوم تربیتی و ریاضی دانشگاه ارومیه سال تحصیلی ۹۰-۹۱
محمودی ، لیمو ؛  دانشگاه ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۹۱،BL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی و مهارت های حافظه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی ۹۰-۹۱
حسن پور، الناز ؛  دانشگاه ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۹۲،BL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سیمای زن در آثار شهرنوش پارسی پور
اوجی ، ناهید ؛  دانشگاه ارومیه :مرکز آموزشهای نیمه حضوری ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۲۹،RIP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و الگوهای سرشت و منش (مدل زیستی -عصبی کلونینجر با اضطراب حالت صفت )
شیخکانلوی میلان ، اکبر ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۲،FB
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه خودپنداره ریاضی ، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهر رشت سال تحصیلی 39 -29
آقایی ، سمیه ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، تابستان ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۶۹،BL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه لاتین
 
 
Multilingualism and reading anxiety: evidence from trilingual, Bilingual, and Monolingual EFL learners
Sokhandan, Fahimeh ؛  Faculty of literature and Humanities 2012
شماره راهنما: PE,100,2012
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه لاتین
 
 
Role of problem solving ability and language learning anxiety in task performance of bilinguals and trilinguals
Bashiri, Maryam ؛  Faculty of literature & Humanities 2014
شماره راهنما: PE,50,2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه لاتین
 
 
EFL Learners' anxiety level and their beliefs about corrective feedback in oral communication classes
Ghanbarpour, Zeinab ؛  Faculty osf Literature & Humanities 2015
شماره راهنما: PE,61,2015
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه لاتین
 
 
Interviewer's gender and topic in oral exams: their relationship with EFL learner's anxiety level, preferences and performance
Nozad, Sanaz ؛  Faculty of Literature & Humanities 2011
شماره راهنما: PE,79,2011
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه لاتین
 
 
Effect of task complexity on learner Interaction: The Role of anxiety and proficiency level
Marandi, Hengameh ؛  Faculty of Literature & Humanities 2014
شماره راهنما: PE,133,2014
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه لاتین
 
 
Krashen's affective filter hypothesis explored among learners with diverse linguistic bacgrounds
Tahouri, farzaneh ؛  Faculty of Literature & Humanities 2013
شماره راهنما: PE,136,2013
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه لاتین
 
 
From EFL Classroom into the Mainstream: A Socioculture investigation of speaking anxiety among Female EFL learners
Mohamadi, Forouhar ؛  Faculty of Literature and Humanities 2010
شماره راهنما: PE,178,2010
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه لاتین
 
 
Hypnosis vs. Progressive Muscle Relaxation in EFL Setiings: Insights into Third Grade High School students' Test anxiety and achivement
Dadashi, Mehdi ؛  Faculty of Literature and Humanities 2019
شماره راهنما: PE,188,2019
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ی کانونی تنظمم هیجان با سبک های تصمیم گیری در افراد مضطرب
حجازی ، زهرا ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۹۲،FB
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ، سبک های والدینی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸
امام ، یوسف ؛  ارومیه ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ۱۳۹۸، ۹۳،FB
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک