اخبار اخبار

«بازگشت

روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

 

روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار بر تمامی کتابداران تلاشگر دانشگاه ارومیه مبارک باد

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

کتابخانه مرکزی

 

 

** گرامیداشت روز کتاب و کتابدار **

 

کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد. امام علی علیه السلام

کتاب، بهترین گوینده و سخن ران است. امام علی علیه السلام

کتاب هایتان را خوب نگه دارید که در آینده به آنها نیاز خواهید داشت. امام صادق علیه السلام

کتاب، بوستان دانشمندان است. امام علی علیه السلام

دانش خود را بنویس و آن را در میان برادرانت منتشر ساز. امام صادق علیه السلام

کتاب، بزرگ ترین اختراع بشر است. ویلیام شکسپیر

اگر کتابی ارزش خواندن را داشته باشد، پس ارزش خریدن هم دارد. دوژن راسکن

تو در یک شب این کتاب را می خوانی و من موی خود را برای نوشتن آن سپید کرده ام. سوئه

هیچ گاه کتابی را تنها به این دلیل که شروعش کرده ای، به پایان مبر. جان ویتراسپون

هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند. ساموئل اسمایلز

کتابی که می خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد. جیمز مک واش

مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است.آرتور شوپنهاور

مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.دکارت

شرط مطالعه کتاب خوب، نخواندن کتاب بد است؛ زیرا زندگی کوتاه است و فرصت و توان محدود.آرتور شوپنهاور
 

کتاب یک غذاست؛ یک غذاى روح است؛ یک نوشیدنى روح است و چنانچه مقوّى باشد، روح را تقویت مى‌کند. مقام معظم رهبری

کتاب خریدن، باید یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب بشود. مقام معظم رهبری

چشم داشتی که باید از یک کتاب داشت، این است که شفاف باشد و نور را بازتاباند.کریستین بوبن

کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد.کریستین بوبن

یک کتاب خوب، خون حیات بخش و ارزشمند روح هنرمند است.میلتون

کتاب، رکن بزرگ نیک بختی انسان است.فردریک کبیر

بهترین کتاب آن است که انسان را به اندیشه وادارد، وگرنه به درد پاره کردن هم نمی خورد.الفبس
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.فرانسوا ولتر

برخی کتب را باید چشید، برخی دیگر را باید بلعید و تعداد محدودی را هم باید جوید و هضم کرد.فرانسیس بیکن

در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد.لئو نیکولایویچ تولستوی

به جای آنکه چندین کتاب بخوانی، کتابهای خوب را چندین بار بخوان.سنکا

ما نه تنها باید کتابهای خوب خود را دوست بداریم، بلکه باید سعی کنیم وجود خودمان نیز به منزله کتاب خوبی باشد که دیگران از آن سرمشق بگیرند.فنلون

مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت های ملالت بار به ساعت های لذت بخش.شارل دو مونتسکیو

برگهای کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به جهان روشنایی پرواز می دهند.فرانسوا ولتر

کتابهای مفید، آنهایی هستند که خواننده را تشویق به تکمیل آن کنند.فرانسوا ولتر

من هیچ غمی نداشته ام که خواندن یک صفحه کتاب آن را از بین نبرده باشد.منتسکیو

راستگوترین، بی توقع ترین، مفیدترین و همیشگی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است.مارک تواین

ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است.پلو تارک

کتاب خوب در حکم دوست خوب است.روسن پیر

خواندن کتابهای خوب، [ در حکم ] مکالمه با انسانهای شرافتمند گذشته است.دکارت

کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند؛ رنج و غم را از آینه ی خاطر زدوده و گنجینه ی ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند.ساموئل اسمایلز

کتاب، سفینه ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی نوردد.فرانسیس بیکن

کتاب، جام جهان نما است.ویکتور هوگو

خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب و یا دوستانی که اهل کتاب باشند.ویکتور هوگو
اتاق بدون کتاب همچون بدن بدون روح است.سیسرو

کتابهای بد، سم روح اند و ذهن را نابود می کنند.آرتور شوپنهاور

هنگامی که شخص فقط مطالعه کند و سپس درباره آنچه مطالعه کرده به تفکر نپردازد، مطالعه اش عمق نمی یابد و بخش اعظم آن از دست می رود.آرتور شوپنهاور

کتاب باید تبری برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد.فرانتس کافکا

اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگ ترین خوش بختی جهان را دارید. ژول کارداتی

انیس گنج تنهایی کتاب است
فروغ صبح دانایی کتاب است

انس باکتاب، چیزبسیاربا ارزشی است و من خواهش می کنم که همه و همه باکتاب انس پیدا کنند. مقام معظم رهبری

کسی که کتابی دست بگیرد، دریای پاکی را روبه روی چشمان فهیم خود به تماشا گذاشته است.

کتاب، پرنده ای ست که روح را به ابدیت پیوند می زند و خورشید را به آسمان تنهایی مان می کشاند تا در این خلوت، گرم زندگی و هیجان بمانیم.

کتاب، تنها دوست تنهایی ست؛ لحظه هایی که دوست داری از خویشتن تهی شوی و از خداوند لبریز، لحظه هایی که می خواهی از خویشتن بیرون بزنی و تا اوج پر بکشی و با ابرها، بر بی کران های تشنه روح، بباری.
کتاب، رسولی ست که زندگی را در دستانت به تماشا می گذارد تا لحظه های تنهایی ات را با خویش خلوت کنی و دل به معبود بسپاری.

کتاب، هوایی است که نفس کشیدن را فراهم می کند.

کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، یار مهربانی ست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست؛ یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند.

کتاب، معلمی دلسوز است که در فضای اندیشه ها بال می گشاید.

گوهر علم در گران بهاترین صدف تاریخ، یعنی کتاب جای گرفته است.

کتاب، تنها رفیقی است که تو را با آنچه که هستی و در هر زمان می پذیرد.

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.پلوتارک

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند : کتابهایی که می خوانید و انسانهایی که ملاقات می کنید. مک لوهان

بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم.لینکلن

بعضی از كتابها ساده لباس می‌پوشند و بعضی لباسهای عجیب و غریب و رنگارنگ دارند
بعضی از كتابها برای ما قصه می‌گویند تا بخوابیم و بعضی قصه می‌گویند تا بیدار شویم
بعضی از كتابها تنبل هستند. بعضی از كتابها زیاد می‌خوابند و همیشه خمیازه می‌كشند
بعضی از كتابها شاگرد اول می‌شوند و جایزه می‌گیرند. بعضی مردود می‌شوند و بعضی تجدید

بعضی از كتابها تقلب می‌كنند. بعضی از كتابها دزدی می‌كنند
بعضی از كتابها به پدر و مادر خود احترام می‌گزارند و بعضی حتی اسمی هم از پدر و مادر خود نمی‌برند
بعضی از كتابها هر چه دارند از دیگران گرفته‌اند و بعضی از كتابها هر چه دارند به دیگران می‌بخشند
بعضی از كتابها فقیرند و بعضی گدایی می‌كنند

بعضی از كتابها پر حرفند ولی حرفی برای گفتن ندارند و بعضی ساكت و آرامند ولی یك عالم حرف گفتنی در دل دارند
بعضی از كتابها بیمارند، بعضی از كتابها تب دارند و هذیان می‌گویند
بعضی از كتابها را باید به بیمارستان برد تا معالجه شوند و بعضی را باید به تیمارستان برد .

بعضی از كتابها كودكانه و لوس حرف می‌زنند و بعضی از كتابها فقط غر می‌زنند و نصیحت می‌كنند
بعضی از كتابها دوقلو یا چند قلو هستند. بعضی از كتابها پیش از تولد می‌میرند. و بعضی تا ابد زنده هستند
بعضی از كتابها سیاه‌پوستند، بعضی سفید پوست و بعضی زردپوست یا سرخ پوست. بعضی از كتابها به رنگ پوست خود افتخار می‌كنند و رنگ دیگران را مسخره می‌كنند

""زنده یاد قیصر امین پور""

 

 

 

 روز کتابدار مبارک

 

نظر
لینک مطلب :